Om Gång

Om Gång


Varje steg är ett fall,

Varje steg sker för första gången.

Lyssna till varat 


Martina Jordan och Mihail Dintchev utgör duon Om Gång som utforskar tystnadens musik och inspireras av vardagsrörelsens poesi där gången utgör utgångspunkten.


…avgång, ingång, medgång, motgång, tillgång, i gång, undergång, övergång, åtgång, genomgång, på gång …