Balkandans

Balkandansen är en av de mest stämningshöjande, glädjefulla och gemenskapsfrämjande dansformer som finns. Den har förenat människor i byar, städer och länder i flera hundra år.

Bydansen har varit och är den viktigaste mötesplatsen där man umgås, upprätthåller gemenskapet, och firar livet.

Alla är välkomna att ansluta och förenas i den hejvilda rytmen.

Musikyra Ravnogor